Kurz korčuľovania má za cieľ vzbudiť v deťoch záujem o šport už od ranného veku. Tento druh športu je dobré praktizovať od skorého veku /cca 3 rokov/ a môže viesť k rozvíjaniu všetkých druhov športu. Jeho prínosom je pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav jedinca – napomáha pri respiračných ochoreniach, zlepšuje koordináciu, podporuje správne držanie tela a zlepšuje celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. 
ŠKODA ICERINK | Prague Stay